TopRight Nordic AB: Finansiell uppdatering av TopRight Koncernen

TopRight har tidigare informerat att den tidigare aviserade nyemissionen ej kommer genomföras. Bolagets styrelse vill därför ytterligare belysa sin syn på koncernens nuvarande situation.

Med hänvisning till tidigare utsända pressmeddelanden har koncernen genomfört en genomgripande omorganisation. Olönsamma och riskexponerade verksamheter har avyttrats alternativt fasats ut och nya verksamheter har förvärvats. Detta i syfte att märkbart sänka kostnaderna och stärka kassaflödet. Det sker ett kontinuerligt arbete att säkerställa likviditeten.  Omkostnaderna har reducerats både i dotterbolagen och i koncernens lednings- och stödfunktioner. Orderingången i de båda affärsområdena Solutions och Energibesparing är tillfredsställande och i enlighet med plan. Inom Solutions möter vi längre betalningstider vilket binder rörelsekapital och inom Energibesparing så är bindningstiderna kortare, ca hälften så långa. Båda affärsområdena växer men i olika takt, med högre takt inom Energibesparing. Koncernen befinner sig därför delvis både i en konsolideringsfas och i en tillväxtfas där behovet av rörelsekapital ökar, men övergripande operativt möts av positiv balans i inkommande och utgående betalningar. Styrelsens bedömning är att kassaflödet därför gradvis kommer att kunna förstärkas. Det betyder i klartext att det finansiella läget i termer av kassalikviditet sett till koncernen som helhet förvisso fortsatt är ansträngd, men att utvecklingen gradvis går i rätt riktning.

Styrelsen följer nogsamt att den operativa och finansiella utvecklingen går i enlighet med plan och utvärderar löpande om ytterligare rörelsekapital behöver tillställas koncernen.

TopRight Nordic AB (publ)

Styrelsen

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, AV-lösningar och Energibesparing.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor och energibesparande miljöer. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen.Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                
115 26 Stockholm                                                                                    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                               

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda           
+46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com