Toleranzia AB: Toleranzias vd till BioStock: ”Stora steg mot nytt läkemedel för patienter med svår autoimmun sjukdom”

Toleranzia tog under förra året stora steg mot att ta myastenia gravis-projektet TOL2 in i klinisk utvecklingsfas. Bolaget meddelar nu att den toxikologiska studien genomförts med framgång, vilket bereder väg för den planerade kliniska fas I/IIa-studien. BioStock har kontaktat vd Charlotte Fribert för att få hennes syn på det gångna året, den senaste milstolpen och för att få veta mer om nästa steg i utvecklingen.

Läs hela artikeln på biostock.se (https://www.biostock.se/):

https://www.biostock.se/2024/01/toleranzias-vd-stora-steg-mot-nytt-lakemedel-for-patienter-med-svar-autoimmun-sjukdom/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se