Toleranzia AB: BioStock: Stark investering och produktutveckling i Toleranzias fokusområde myastena gravis

Toleranzia uppmärksammades nyligen i samband med det framgångsrikt genomförda tox-programmet med TOL2, en läkemedelskandidat som addresserar den stora och växande behandlingsmarknaden för myastenia gravis. Det är en starkt expanderande marknad, där vi nåtts av flera viktiga nyheter på senare tid. BioStock har tagit en närmre titt.

Läs hela artikeln på biostock.se (https://www.biostock.se/):

https://www.biostock.se/2024/04/stark-investering-och-produktutveckling-i-toleranzias-fokusomrade-myastena-gravis/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se