Toleranzia AB: BioStock: Grönt ljus för Toleranzia från tyska läkemedelsverket

Arbetet med att förbereda läkemedelskandidaten TOL2 för kliniska studier fortsätter för Toleranzia. En viktig del är att säkra myndigheternas stöd för studieplanerna och bolaget meddelade nyligen att man fått positiv återkoppling från det tyska läkemedelsverket. Det innebär att man nu har erhållit ett brett stöd för den planerade fas I/IIa studien från myndigheterna i Sverige, Danmark och Tyskland, de tre länder där den kliniska studien kommer att genomföras.

Läs hela artikeln på biostock.se (https://www.biostock.se/):

https://www.biostock.se/2024/03/gront-ljus-for-toleranzia-fran-tyska-lakemedelsverket/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se