Tessin Nordic Holding beslutar om riktad emission i samband med konvertering av konvertibel

I samband med pågående konvertering av 6 000 000 kronor av det konvertibellån om 12 000 000 kronor som gavs ut i april 2024 har styrelsen idag, genom utnyttjande av emissionsbemyndigandet från årsstämman 2023, beslutat om en riktad nyemission till Dan Brander där den ränta om 270 000 kronor som löpt på de 6 000 000 kronor som Dan Brander tecknade konvertibler för kvittas mot nya aktier. Emissionen om 2 700 000 aktier sker till en teckningskurs om 10 öre per aktie vilket motsvarar teckningskursen i konvertibeln. Antalet aktier och röster i bolaget kommer, efter konverteringen om 6 000 000 kronor till 60 000 000 aktier och efter den riktade emissionen om 2 700 000 aktier, att uppgå till 330 672 328.

Kontakter

Heidi Wik
Verkställande Direktör, Tessin Nordic Holding AB (Publ)

+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,7 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,4 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding beslutar om riktad emission i samband med konvertering av konvertibel