Tessin Nordic Holding Ab (Publ) tidigarelägger rapporten för det första kvartalet 2024. Kvartalsrapporten kommer att offentliggöras 3 maj 2024, efter börsens stängning.

Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2024 blir klar enligt ursprunglig tidsplan varför styrelsen har fattat beslut att den ska offentliggöras den 3 maj 2024, efter börsens stängning. Bolaget har tidigare beslutat att senarelägga publiceringsdatumet för kvartalsrapporten men återför nu det ursprungliga publiceringsdatumet.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,0 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding Ab (Publ) tidigarelägger rapporten för det första kvartalet 2024. Kvartalsrapporten kommer att offentliggöras 3 maj 2024, efter börsens stängning.