Terranet utvalt av MobilityXlab för samarbete med ledande företag inom fordonsindustrin

Efter en omfattande urvalsprocess med över 100 sökande från 14 länder, har Terranet blivit utvalt att delta i MobilityXlabs prestigefyllda samarbetsprogram med start i augusti 2024. Programmet ger Terranet en unik möjlighet att genomföra ett Proof of Concept tillsammans med en eller flera av MobilityXlabs partners, såsom Ericsson, Magna Electronics, Volvo Group, Polestar, Zenseact och Zeekr Technology Europe.

MobilityXlab, som grundades 2017 i Göteborg och finns på Lindholmen Science Park, syftar till att skapa kontakt mellan storbolag och startups. Startups behöver kunder och teknologivalidering, medan etablerade bolag med globala marknader ser värdet av ökad innovation. MobilityXlab matchar industribolagens behov med startups kompetenser och skapar en dynamisk miljö för framtidens mobilitetslösningar.

Programmet pågår i minst sex månader och fokuserar på systemvalidering. Först genomförs Proof of Concept för att bekräfta genomförbarheten, följt av tester i verklig miljö tillsammans med partnern. Målet är också att skapa möjligheter för kommersiella partnerskap.

”Vi är stolta över att ha blivit utvalda till detta program, vilket bekräftar marknadens efterfrågan på ett system som BlincVision. Det ger oss en unik möjlighet att demonstrera systemets potential i en fordonsmiljö. Detta är också ett viktigt steg mot att säkra ett kommersiellt avtal under 2024. Som en del av MobilityXlab, en erkänd innovationshub, får vi också möjlighet att stärka vår närvaro i flera ekosystem inom fordonsbranschen runt om i världen," säger Magnus Andersson, VD på Terranet.

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, VD        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se                                                                                                                                                                                      
Denna information är sådan information som Terranet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2024 kl. 15:30 CET.

Om Terranet
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafik. Bolaget utvecklar innovativa tekniska lösningar för avancerade förarstödssystem (ADAS) och självkörande fordon. Terranets antikollisionssystem BlincVision scannar vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag. Bolaget har sitt säte i Lund, samt kontor i Göteborg och Stuttgart. Sedan 2017 är Terranet noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B). Följ vår resa på: www.terranet.se

Bilaga

  • PM Terranet MobilityXlab 240625