Terranet uppdaterar marknaden om sitt aktieägande i holoride

Terranet AB (publ) meddelar idag att bolaget i dagsläget inte avser att ytterligare investera holoride GmbH. Beslutet att inte bidra med mer kapital speglar Terranets strategi att prioritera och accelerera den egna utvecklingen av BlincVision.

Terranet investerade i holoride 2021 tillsammans med ett investeringskonsortium bestående av större branschaktörer. Terranets ägarandel uppgår till ca. 10%. Syftet med investeringen var att dra nytta av holorides nätverk samt identifiering av framtida produktmässiga synergier baserade på fordonsdata i realtida. Terranet har sedan investeringen byggt upp ett stort eget etablerat kontaktnät inom bilindustrin.

holoride har fört långt gångna diskussioner med nya finansiärer om att investera i bolaget. Dessa diskussioner har dock dragit ut på tiden och befintliga aktieägare har beslutat att inte bidra med ytterligare kapital i väntan på ett eventuellt slutförande av en sådan affär. Då holorides likviditet ännu inte är långsiktigt säkerställd har bolagets ledning, med anledning av tysk lag, därför beslutat att inleda ett så kallat preliminärt obeståndsförfarande (vorläufiges Insolvenzverfahren) för att hitta nya ägare eller investerare till bolaget eller verksamheten och om det inte lyckas, likvidera bolaget genom konkurs. Terranet kommer redovisningsmässigt påverkas genom nedskrivning av värdet på bolagets innehav i holoride. Terranets likviditet påverkas inte.

Nils Wollny, VD i holoride, kvarstår som styrelseledamot i Terranet AB, där han fortsatt kommer att bidra med sin kompetens inom teknik- och bilindustrin.

” Terranets kärnverksamhet utgörs av vår anti-kollisionslösning BlincVision. Vår produktutveckling pågår i enlighet med vår tidigare kommunicerade roadmap. Vi ser fram emot de kommande prototyptesterna i bil som kommer äga rum under detta kvartal och att få återkomma till marknaden med resultat från denna prototypdemo. holorides situation kommer inte påverka Terranets verksamhet eller likviditet.”, säger Magnus Andersson, VD.

Uppdatering av finansiell kalender

Som en konsekvens av situationen i holoride kan Terranet behöva göra uppdateringar i bolagets årsredovisning för 2023. Nytt publiceringsdatum för årsredovisningen blir därför den 30 april, istället för som tidigare planerat den 24 april.

Denna information är sådan som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2024 08.45.

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, VD        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafik. Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.
Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund, Göteborg och Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).
Följ vår resa på: www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga

  • PM_holorde SE