Terranet lämnar uppdatering om prototyptester i labb under första kvartalet

Terranet AB (publ) meddelar i dag att Bolaget utför prototyptester i labbmiljö i enlighet med den tidigare kommunicerade tidsplanen. Syftet med labbtesterna är att verifiera uppdaterade konceptuella lösningar av vår prototyp vilket är ett förberedande steg inför kommande prototypdemo i bil under årets andra kvartal. Initialt har testerna levererat positiva data vilket innebär att förutsättningarna ytterligare har stärkts för en lyckad prototypdemo i bil under andra kvartalet.

Labbtesterna fortsätter med att förbättra relevanta mätningar inom bland annat objektidentifiering, objektklassificering och reaktionstid. Bolaget avser att efter första kvartalets prototyptester återkomma med en redogörelse för utfallet.

Magnus Andersson, VD Terranet, kommenterar

”Det är glädjande att se hur utvecklingen av BlincVision fortskrider enligt plan och med uppmuntrande resultat. Vi avser att kontinuerligt utföra tester för att vidareutveckla systemen inför det andra kvartalets prototypdemo i bil.

Efter många år av utveckling ser vi fram emot att kunna visa upp BlincVision för den globala fordonsindustrin när vi nu kan visa upp att vårt system väsentligt kommer bidra till att förkorta bromssträckan i stadstrafik, jämfört med existerande lösningar. Vi känner oss trygga i vår position på marknaden där BlincVision i dagsläget har ett rejält försprång i reaktionstid jämfört med existerande industristandard.

Vi är övertygade om att BlincVision som ett komplement till existerande teknologier, som exempelvis LiDAR, kan möjliggöra en helt ny och unik branschstandard inom fordonsäkerhet.”

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, VD        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon
som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).
Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se


 

 


 

Bilaga

  • PM_Terranet_Uppdatering kring tester_SV