Terranet lämnar uppdatering i anslutning till den nyligen kommunicerade emissionen – partnerskap under 2024 på agendan.

Terranet, ett bolag som utvecklar avancerat förarstöd till fordonsindustrin, meddelar i dag att emissionslikviden om upp till 10 MSEK stärker förutsättningarna för att ingå nya partnerskap under året.

Terranet är övertygat om att Bolaget med sina framsteg inom avancerat förarstöd (ADAS) har en betydande möjlighet till att ingå avtal med en eller flera ledande aktörer inom fordonsindustrin under 2024. Emissionslikviden möjliggör Bolagets acceleration mot detta mål där resultatet från Bolagets prototypdemonstration i personbil under det andra kvartalet 2024 kommer att vara en viktig del. Bolaget kommer under årets första halvår förstärka och accelerera arbetet med affärs- och partnerskapsutveckling i syfte att få ut BlincVision på marknaden.

Bolaget avser att uppdatera aktiemarknaden med mer information om vår prototypdemonstration under innevarande kvartal.

Kommentar från Magnus Andersson, VD:
’’Vi är mycket tillfredsställda över det förtroende som investerare visat genom att delta i förra veckans emission som syftar till att ge Terranet de bästa förutsättningarna för fortsatt framgångsrik utveckling och kommersialisering av vårt avancerade förarstöd, BlincVision. Vi bedömer att Terranet genom denna kapitalskaffning, i kombination med teckningsoptionerna av serie TO7 och TO8, har förutsättningar för att kunna hålla en stark position i diskussioner och förhandlingar med potentiella partners. Bolaget har också, givet ett gynnsamt utfall från våra teckningsoptioner, säkrat likviditeten in i 2025.

Terranet befinner sig i ett unikt skede eftersom resultatet av flera års intensivt utvecklingsarbete kommer att visa sig i form av prototypdemonstrationer i personbil under det andra kvartalet 2024. Det är ledningens bedömning och uppfattning att denna prototypdemonstration kommer att ligga till grund för avtalsdiskussioner och vara ett avgörande steg i kommersialiseringsfasen. Baserat på det intresse som vi sett från ledande aktörer inom industrin sedan starten av våra utvecklingsprogram kan jag med tilltro säga att Terranet har goda möjligheter att ingå i ett eller flera partnerskapsavtal med ledande aktörer under årets gång. Som VD på Terranet är det min stora förhoppning att 2024 kan bli det år som vi bevisar för den globala marknaden att svensk säkerhetsinnovation fortfarande är en av de ledande i världen’’

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, vd        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon
som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).
Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.


 

 


 

Bilaga

  • PM uttalande från företagsledningen med anledning av emission_SV