Terranet har under andra kvartalet genomfört prototyptester av BlincVision i bil utomhus

Initial systemintegration i bil är slutförd och nu även de första protyptesterna av BlincVision i bil utomhus. Dessa tester markerar ett stort steg framåt i utvecklingsprocessen mot en färdig produkt. Nästa steg är att utöka prototyptesterna under sommaren med provning på en auktoriserad testbana. Detta görs för att utvärdera systemets funktionalitet under mer verklighetstrogna och situationsanpassade förhållanden samt testa enligt standardiserade Euro NCAP-testmetoder för ADAS-system.

Testbanan AstaZero erbjuder en anpassningsbar miljö där byggnader, fordon, personer och andra objekt kan arrangeras för att skapa realistiska trafiksituationer och där bromstester kan utföras i högre hastigheter. Detta ger Terranet möjlighet att systematiskt analysera hur BlincVision reagerar i olika situationer och trafikmiljöer.

”De tester som nu pågår syftar till att i en mer verklighetsanpassad miljö identifiera systemets möjligheter och begränsningar för att på ett effektivt sätt kunna fortsätta utvecklingsarbetet. Våra lokala prototyptester under andra kvartalet indikerar att ytterligare optimering av räckvidd behövs samt att vår AI-tränade mjukvara behöver kunna hantera fler trafikscenarier. Systemtesterna på AstaZero kommer leda till mer realistiska resultat eftersom de är baserade på fler trafikscenarier. Resultaten kommer att ge oss värdefull data inför den inplanerade utvecklingen och fortsatta integrationen i bil under tredje kvartalet,” säger Pierre Ekwall, CTO på Terranet.

En mer detaljerad återkoppling till marknaden kommer att ske i augusti efter resultatanalys av den utökade testningen på AstaZero.

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, VD        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafik. Bolaget utvecklar innovativa tekniska lösningar för avancerade förarstödssystem (ADAS) och självkörande fordon. Terranets antikollisionssystem BlincVision scannar vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag. Bolaget har sitt säte i Lund, samt kontor i Göteborg och Stuttgart. Sedan 2017 är Terranet noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B). Följ vår resa på: www.terranet.se


 


 

Bilaga

  • PM Terranet Integration bil 240702