Syncro Group AB (publ): Valberedning i Syncro Group utsedd

Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd.

Valberedningen har följande sammansättning inför årsstämman 2024:

  • Fredrik Wennerstrand, utsedd av Leoett Holding AB (valberedningens ordförande)
  • Anders Bruzelius, utsedd av F8 Elenius Ventures AB
  • Ebbe Damm, utsedd av Fam. Damm AB
  • Ronny Elénius, styrelseordförande Syncro Group AB
  • Lennart Engelhardt, utsedd av Thinkberry AB

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2024 förbereda förslag avseende ordförande och sekreterare för årsstämman, förslag till antal ledamöter, förslag till arvode till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt för eventuellt utskottsarbete, förslag till arvode till revisor, namn på föreslagna ledamöter, förslag till val av revisor samt eventuellt förslag på nya riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag inför efterföljande årsstämmor.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Bolagets årsstämma 2024 är planerad att äga rum den 30 maj 2024 (preliminärt), i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@syncro.groupsenast den 15 mars 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:0705 46 46 00

E-post:ebbe.damm@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Qualified Adviser

Syncro Groups Qualified Adviser är Mangold Fondkommission AB.