Syncro Group AB (publ): Syncro Group tidigarelägger publicering av bokslutskommuniké för 2023

Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") meddelar att publicering av Bolagets bokslutskommuniké för 2023 kommer att tidigareläggas till kl.08:00 den 21 februari 2024. Tidigare meddelat datum är den 28 februari 2024.

Anledningen till att Bolaget tidigarelägger bokslutskommunikén för 2023 är att rapporten kommer bli klar tidigare än förväntat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:0705 46 46 00

E-post:ebbe.damm@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Qualified Adviser

Syncro Groups Qualified Adviser är Mangold Fondkommission AB.