Syncro Group AB (publ): Syncro Group publicerar årsredovisning för 2023

Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") publicerar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Avvikelse från tidigare offentliggjord bokslutskommuniké för 2023 avser nedskrivning av andelar i dotterbolag i moderbolaget. Nedskrivningen påverkar inte koncernens tidigare offentliggjorda resultat. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil samt via Bolagets hemsida, www.syncro.group.

Syncro Group ABs bedömning av värde av aktier i dotterbolag har medfört viss nedskrivning av aktier i dotterbolag i moderbolagets räkenskaper, vilket avviker från tidigare offentliggjord bokslutskommuniké för 2023. Nedskrivningen påverkar inte koncernens tidigare offentliggjorda resultat och är inte kassaflödespåverkande.

Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil samt via Bolagets hemsida, www.syncro.group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:070 546 46 00

E-post:ebbe.damm@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.