Styrelsen i Imsys AB (publ) har beslutat att ansöka om att sätta Bolaget i konkurs. Ansökan kommer att inges till Attunda tingsrätt idag, tisdagen den 23:e april

Imsys styrelse ansöker om konkurs hos Attunda Tingsrätt. 

Beslutet om att ansöka om konkurs följer efter en period där Bolagets ansträngningar att söka en lösning på behovet av rörelsekapital inte har lyckats.

Denna information är sådan information som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april, 2024 kl. 11:03 CET

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Wærn, Verkställande Direktör
jonas.waern@imsystech.com +46 703 22 86 63

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom rymdapplikationer, automotive produkter, gasanalys samt artificiell intelligens. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys, via dotterbolaget ForensIQ One, med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data för polisiära och militära marknader.

imsys.ai