Statusuppdatering kring typtestningen av SCIZYS

Det främsta och största arbetet inför CE-märkningen av SCIZYS skanner är färdigt och målet är nära, med ett fåtal slutgiltiga punkter kvar för att bli avklarat. Det är därför nu inte många delar kvar av pågående typtestning för att ett ”Declaration of Conformity”, en försäkran om överenskommelse, ska kunna signeras.

Typtestningen består av fyra olika delar (Electrical Safety, Laser Safety, Functional Safety och Electromagnetic Compatibility (EMC)). Majoriteten av testningen inom samtliga delar är avslutad och den återstående testningen är nära ett avslut.

Det känns otroligt skönt att vi nu har merparten av den omfattande typtestningen bakom oss. Vi har några få detaljer kvar och är nu väldigt nära att kunna CE-märka skannern och gå in i nästa spännande fas för bolaget, kommenterar Andreas Johansson, Lumitos CTO.

Bolagets bedömning är att det fortfarande är möjligt att CE-märka SCIZYS under den första delen av 2024. Dock har en designförändring, som gjorts för att uppfylla kraven för functional safety, påverkat tidplanen i viss utsträckning.

Med CE-märkningen nära och att vi nyligen dessutom mottog den första ordern på SCIZYS reagenskit har vi påbörjat vårt arbete för att etablera SCIZYS produkterbjudande på marknaden och möta efterfrågan, vilket är väldigt glädjande. Bolaget fortsätter sitt hårda arbete för att få CE-märkningen på plats, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

En CE-märkning för en produkt riktat mot forskning är en självdeklarerande CE-märkning och Lumito skriver själva under en försäkran om överenskommelse, en så kallad Declaration of Conformity.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Statusuppdatering kring typtestningen av SCIZYS