Statsförvaltaren i Trøndelag rekommenderar att kommun- och distriktsdepartementet godkänner reguleringsplan för Jomagruvan

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen i Norge för att erhålla samtliga tillstånd för återstart av gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Trøndelag fylke ("Projektet"). Som tidigare meddelats har vid möte i Røyrvik den 5 september 2023 kommunfullmäktige (norska kommunstyret) enhälligt röstat för att godkänna planförslag och reguleringsplan för Jomagruvan. Beslutet är villkorat av att en regional och kumulativ konsekvensutredning för rennäringen ska genomföras innan igångsättningsbesked för gruvstart. Det norska Sametinget har som tidigare meddelats fortsatt en invändning (norska innsigelse) mot reguleringsplanen. Med anledning av detta genomförde statsförvaltaren i Trøndelag ett medlingsmöte (norska mekkling) den 5 januari i år mellan Røyrvik kommun och Sametinget (gemensamt "Parterna"). I mötet framkom att Parterna ej kunde enas. Røyrvik kommun orienterade därför kommunfullmäktige den 23 januari att frågan om reguleringsplan skulle hänvisas till kommun- och distriktsdepartementet för slutligt avgörande. Statsförvaltaren i Trøndelag har nu beslutat att skicka ärendet vidare till kommun- och distriktsdepartementet med rekommendation att reguleringsplanen för Jomagruvan ska fastställas.

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen i Norge för att erhålla samtliga tillstånd för återstart av gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Trøndelag fylke ("Projektet"). Som tidigare meddelats har vid möte i Røyrvik den 5 september 2023 kommunfullmäktige (norska kommunstyret) enhälligt röstat för att godkänna planförslag och reguleringsplan för Jomagruvan. Beslutet är villkorat av att en regional och kumulativ konsekvensutredning för rennäringen ska genomföras innan igångsättningsbesked för gruvstart. Det norska Sametinget har som tidigare meddelats fortsatt en invändning (norska innsigelse) mot reguleringsplanen. Med anledning av detta genomförde statsförvaltaren i Trøndelag ett medlingsmöte (norska mekkling) den 5 januari i år mellan Røyrvik kommun och Sametinget (gemensamt "Parterna"). I mötet framkom att Parterna ej kunde enas. Røyrvik kommun orienterade därför kommunfullmäktige den 23 januari att frågan om reguleringsplan skulle hänvisas till kommun- och distriktsdepartementet för slutligt avgörande. Statsförvaltaren i Trøndelag har nu beslutat att skicka ärendet vidare till kommun- och distriktsdepartementet med rekommendation att reguleringsplanen för Jomagruvan ska fastställas.

"Statsförvaltarens rekommendation till departementet att slutligt godkänna reguleringsplanen är mycket positivt och väger tungt bedömer vi. Då projektet är helt i linje med Norges nya mineralstrategi utgår vi från att kommun- och distriktsdepartementet eller regeringen beslutar att fastställa reguleringsplanen" säger Joma Gruvers ordförande Peter Hjorth. 

____________

Stockholm mars 2024
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@bluelakemineral.com

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld. 

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget 100% ägare av Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

Bifogade filer

Bluelake_Mineral_Pressrelease_2024-03-15.pdf