Stärkt närvaro för Lumito på European Association for Cancer Research i Rotterdam

Lumito deltog med monter på den årliga kongressen European Association for Cancer Research (EACR 2024) i Rotterdam den 10–12 juni. Kongressen samlade tusentals deltagare, och intresset för Lumito var märkbart högre än tidigare år.

Under kongressen hade Lumitos team möjlighet att prata med ett stort antal forskare och möjliga samarbetspartners. Totalt identifierades ett 15 tal potentiella kunder och samarbetspartners för vidare dialog. Dessutom noterades en hög igenkänningsfaktor jämfört med tidigare kongresser, vilket ytterligare bekräftar vårt arbete för att öka synligheten och närvaron i branschen.

Vårt deltagande på EACR 2024 var framgångsrikt. Vi ser fram emot att följa upp de internationella kontakter vi skapade under kongressen och ta dessa relationer till nästa steg. Det är inspirerande att se ett så stort intresse för vår unika produkt SCIZYS och att så många forskare vill fortsätta dialogen med oss, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Lumito fortsätter att etablera sig som en viktig aktör inom digital patologi och på forskningsmarknaden. Genom att delta i relevanta kongresser och events bygger bolaget ett starkt nätverk och ökar medvetenheten kring bolagets produkt inom histologisk forskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Stärkt närvaro för Lumito på European Association for Cancer Research i Rotterdam