Scandinavian Enviro Systems: Fredrik Emilson har tillträtt som vd för Enviro

Fredrik Emilson har idag tillträtt som ny verkställande direktör för Enviro. Som tidigare kommunicerats kommer förutvarande vd Thomas Sörensson i samband med detta att gå över till en roll som senior rådgivare inom bolaget.

Fredrik Emilson, vd Enviro.

Fredrik Emilson har ett mångårigt förlutet på Höganäs AB där han under perioden 2017-2023 var bolagets vd. Under sin tid på Höganäs innehade Fredrik även rollen som europachef följt av rollen som ansvarig för Asien. Höganäs AB är en världsledande tillverkare av metallpulver med en omsättning på drygt 12 miljarder och med 2 400 anställda globalt. Fredrik har också en bakgrund inom Trelleborgskoncernen och därigenom erfarenhet från gummiindustrin. Han har även arbetat som managementkonsult inom E&Y med huvudsakligt fokus på projektledning och verksamhetsutveckling.

I sina olika roller har han samlat på sig omfattande erfarenhet inom industrialisering i kombination med hållbarhetsfrågor. Han har också omfattande erfarenhet av att arbeta gentemot fordonsindustrin.

- Jag ser mycket fram emot att få vara med och skala upp Enviro och dess verksamhet. Enviro har en möjlighet att göra verklig skillnad och min ambition är att bolaget skall bli världsledande inom sitt område, säger Fredrik Emilson, ny vd för Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com
Mårten Wikforss, IR-ansvarig Enviro, +46 (0)705-59 11 49, marten.wikforss@envirosystems.se  

FNCA Sweden AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se