Scandinavian Enviro Systems: Enviros vd Thomas Sörensson deltar i Sweden-France Business Forum i samband med president Macrons statsbesök

Enviros vd Thomas Sörensson kommer representera Enviro och delta i näringslivsseminariet Sweden-France Business Forum: Accelerating Europe's competetivness som arrangeras 31 januari 2024 i samband med Frankrikes statsbesök. Konferensen fokuserar bland annat på innovation och hållbarhet och bland deltagarna märks H.M. Konungen, Frankrikes president Emmanuel Macron, regeringsföreträdare, samt över 200 näringslivsrepresentanter från Sverige och Frankrike.- Ett fokusområde under konferensen är hur den gröna omställningen kan möjliggöras av innovation och samarbeten och där är vårt partnerskap med Michelin ett lysande exempel. Att Enviro blir inbjudna i ett sådant här sammanhang visar betydelsen och nödvändigheten av det vi arbetar för att uppnå, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Thomas Sörensson, vd Enviro.

Sweden-France Business Forum arrangeras av Business Sweden tillsammans med svenska UD, Stockholms stad, Frankrikes ambassad i Sverige och Business France, som en del av Frankrikes statsbesök till Sverige 30-31 januari. Konferensen äger rum i Stockholms stadshus och syftet är att stärka näringslivsrelationen ytterligare, hitta nya samarbetsområden och uppmuntra till fortsatta investeringar i båda länderna.