Scandinavian Enviro Systems: Enviros ordförande presenterar vid McKinsey Green Business Building Summit

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) styrelseordförande Alf Blomqvist kommer idag att presentera Enviros expansionsplan vid McKinseys pågående konferens Green Business Building Summit Stockholm. Konferensen samlar mer än 400 deltagare från hela världen och i fokus står strategiska frågor kring hyper-uppskalning av grön teknologi.

Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro.

Konferensen samlar företrädare för ledande hållbarhetsinvesterare, disruptiva start-ups och andra centrala aktörer inom hållbarhetsområdet. Utgångspunkten är den enorma uppskalning av grön teknologi som kommer att krävas om världen skall klara 1,5-gradersmålet, dvs, Parisavtalets mål om att den globala temperaturökningen inte skall överstiga 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå.

Genom seminarier, föredrag och paneldiskussioner vill konferensen lyfta fram frågeställningar kring vad som krävs för framgångsrik hyper-uppskalning, vilka utmaningar och best practies som finns och vad som krävs för att slå sina konkurrenter. Alf Blomqvist kommer i sin presentation att lyfta fram det joint venture som Enviro bildat tillsammans med Antin Infrastructure Partners och som blir världens första storskaliga däckåtervinningsbolag.

- Enviro har länge suttit på en ledande egenutvecklad teknologi men den avgörande utmaningen är att skala upp den, dvs, att lyckas få till den industrialisering och kommersialisering av teknologin som krävs för att möta marknadens behov och kundernas efterfrågan. Vi har en lösning för ökad cirkularitet inom däck- och oljeindustrin men för att göra verklig skillnad måste vi ersätta enorma mängder fossila råvaror och det ställer stora krav på såväl teknologi som finansiering. Vår lösning har blivit att gå samman med en av Europas ledande infrastrukturinvesterare och det är ett tillvägagångssätt för uppskalning av cirkulära teknologier som ingen tidigare provat, säger Alf Blomqvist.

2024 GBB Summit Stockholm arrangeras på Münchenbryggeriet i Stockholm och pågår mellan den 17 och 18 juni. Enviros ordförande står på scenen kl. 11.00 den 18 juni.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Emilson, vd Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se