Scandinavian Enviro Systems: Enviros återvunna pyrolysolja har framgångsrikt processats till råvara för plast och kemikalier av Neste

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) återvunna pyroloysolja har av finska Neste framgånsrikt processats till råvara för tillverkning av mer hållbara plaster och kemikalier.

Bearbetningen utfördes vid Nestes raffinaderi i Borgå, Finland. Pyrolysoljan hade levererats från Enviros anläggning i Åsensbruk där Enviro utvinner värdefulla råvaror som olja och kimrök ur uttjänta fordonsdäck med hjälp av sin egenutvecklade och patenterade återvinningsteknologi. Neste har tidigare framgångsrikt framställt råvara för plast och kemikalier av flytande plastavfall.

- Nestes test visar på ytterligare potential för våra återvunna värdefulla råvaror utöver den som dagens kunder redan identifierat. En mer hållbar framställning av plaster och kemikalier är betydelsefull för den nödvändiga hållbarhetsomställning som världen står inför så Nestes test är mycket intressant och lovande, säger Fredrik Emilson, vd för Scandinavian Enviro Systems.

Sedan i mitten av februari 2024 pågår bygget av den första fullskaliga anläggningen för återvinning av uttjänta däck baserad på Enviros patenterade pyrolysmetod. Anläggningen byggs i Uddevalla i Västsverige och ägs av det joint venture-bolag som Enviro bildat tillsammans med Antin Infrastructure Partners och med stöd av Michelin. Joint venture-bolaget har redan tecknat juridiskt bindande, långsiktiga leveransavtal avseende den kimrök och olja som anläggningen kommer att återvinna till ett värde av cirka 2 miljarder SEK. Bland kunderna märks några av världens största däck- och oljeproducenter, däribland Michelin, Nokian Tyres, H&R Group och Preem. Anläggningen i Uddevalla beräknas vara fullt driftsatt under 2025.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Emilson, vd Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se