Scandinavian Enviro Systems: Enviro får uppföljande order på 500 ton pyrolysolja från tidigare kund

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har fått en uppföljande order på leveranser av återvunnen pyrolysolja från ett ledande europeiskt bolag inom oljebranschen. Oljan, som kommer att produceras vid Enviros anläggning i Åsensbruk, kommer att leveras under hösten 2024.

Kunden är en ledande aktör inom den petrokemiska leveranskedjan och har tidigare tagit emot mindre leveranser av pyrolysolja från Enviro. Leveranserna kopplade till den nya ordern kommer att ske med start i augusti i år och pågå till årsskiftet. Oljan i den aktuella beställningen kommer från Enviros nuvarande anläggning i Åsensbruk som varit igång sedan 2013.

Sedan i mitten av februari 2024 pågår bygget av den första fullskaliga anläggningen för återvinning av uttjänta däck baserad på Enviros patenterade pyrolysmetod. Anläggningen byggs i Uddevalla i Västsverige och ägs av det joint venture-bolag som Enviro bildat tillsammans med Antin Infrastructure Partners och med stöd av Michelin. Joint venture-bolaget har redan tecknat juridiskt bindande, långsiktiga leveransavtal avseende den kimrök och olja som anläggningen kommer att återvinna till ett värde av cirka 2 miljarder SEK.