Scandinavian Enviro Systems: Bygget av Enviros anläggning i Uddevalla har erhållit startbesked

Bygget av Scandinavian Enviro Systems återvinningsanläggning i Uddevalla har erhållit startbesked. Som tidigare meddelats beräknar bolaget att byggnationen kommer att starta under det första kvartalet 2024.

Det är Uddevalla kommun som i en skrivelse nu meddelat startbesked för bygget. Den 7 februari tillkännagav Enviro, Antin Infrastructure Partners och Michelin att det slutgiltiga investeringsbeslutet för anläggningen fattats och att det joint venture-bolag som Enviro bildat tillsammans med Antin, nu börjar lägga beställningar på viktigare komponenter och maskiner till anläggningen.

Totalentreprenör för byggnationen är EBC Goup tillsammans med Fratera Fastigheter. Anläggningen beräknas vara fullt driftsatt under 2025.

- Vi har etablerat ett mycket gott samarbete med såväl EBC Group som Fratera och Uddevalla kommun vilket varit centralt för att nå hit. Startbeskedet är ännu en milstolpe i Enviros ambition att bli världsledande inom sitt område, säger Fredrik Emilson, vd för Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Emilson, vd Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com
Mårten Wikforss, IR-ansvarig Enviro, +46 (0)705-59 11 49, marten.wikforss@envirosystems.se

FNCA Sweden AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se