Sanna Wallenborg är utnämnd till verkställande direktör i Lumito

Styrelsen i Lumito har utsett Sanna Wallenborg till verkställande direktör (VD). Hon tillträder sin nya roll 19 augusti 2024 och efterträder Mattias Lundin som avgår som VD för att ta en ny position utanför bolaget. Med fokus på att lansera SCIZYS kommer Sanna Wallenborg att ta över och leda bolaget in i kommersialiseringsfasen.

Mattias Lundin lämnar bolaget som VD den 19 augusti och är sedan årsstämman i maj invald i styrelsen för Lumito. Lumito har under ledning av Mattias Lundin uppnått ett flertal avgörande milstolpar som ISO 13485-certifiering av bolagets kvalitetssystem, färdigställt produktutvecklingen av såväl den digitala skannern som bolagets nano partikel baserade reagenskit, tagit fram en go-to-marketstrategi och påbörjat marknadsbearbetningen. Nu är SCIZYS snart framme vid ett marknadsgodkännande då CE-märkningen nu är inom räckhåll.

Sanna Wallenborg har lång internationell erfarenhet ifrån life science, medicinteknik och även specifikt diagnostikprodukter (IVD). Hon har haft en rad ledande positioner i såväl stora globala bolag som mindre start-up bolag. Hon kommer närmast ifrån Radiometer (Danaher koncernen) där hon innehaft rollen som Vice President & General Manager Radiometer Immunoassay Business Unit och även varit ledare för Radiometers ”Clinical and Medical Affairs” team.

Sanna Wallenborg har under de senaste åren lett och säkrat tillväxten för Radiometers Immunoassay produktportfölj, med både instrument och tillhörande förbrukningsvaror för ”Point of Care” diagnostik. Hon har även erfarenhet att arbetat med IVDR certifiering samt expanderat Radiometers Immunoassay business till fler geografier. Hennes breda erfarenhet kommer bland annat från Lumitos närliggande diagnostikområde blodanalys men också från produkter för cell- och proteinanalys/karakterisering inom GE Healthcare koncernen (numera Cytiva, del av Danaher). På bolaget Gyros Protein Technologies var hon med och utvecklade samt lanserade bolagets första produkter.

Sanna Wallenborg har en PhD i analytisk kemi från Uppsala universitet samt Postdoc från University of Kansas och Sandia National Laboratories i USA.

"Vi är mycket glada över att välkomna Sanna Wallenborg som VD under denna strategiska och viktiga kommersialiseringsfas med fokus på att etablera SCIZYS hos nyckelkunder i Norden och Europa och generera de första intäkterna till bolaget. Sanna Wallenborg har lång erfarenhet och den nödvändiga kompetensen att fullt ut förstå kundernas behov och utmaningar. Hennes förmåga att kunna förmedla produktens värdeskapande i förhållande till kundens behov är viktigt i den kommersialiseringsfas Lumito nu befinner sig i.”, kommenterar Kerstin Jakobsson, styrelseordförande för Lumito.


Jag är oerhört glad och entusiastisk över att ta mig an rollen som VD på Lumito och ser fram emot att leda bolaget in i nästa fas. Vi kommer att intensifiera kommersialiseringen av Lumitos första produkt SCIZYS, för att möta marknadens behov av tydligare vävnadsbilder som både förbättrar och underlättar analysarbetet för våra kunder. Vi kommer fokusera på att etablera samarbeten med key opinion leaders (KOLs) och nyckelkunder samt fortsätta den innovativa resan som Lumito har påbörjat. Jag ser fram emot att lära känna teamet och vi tillsammans leder Lumito till framgång med denna viktiga produkt.”, kommenterar Sanna Wallenborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kerstin Jakobsson, Styrelseordförande, Lumito AB
E-post: kj@lumito.se 
Mobil: +46 70-550 45 40

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade bilder
Sanna Wallenborg

Bifogade filer
Sanna Wallenborg är utnämnd till verkställande direktör i Lumito