Samtliga patienter har inkluderats och erhållit första dos i högdosdelen i fas 1b-studien

Alzinova AB (publ) (ticker: ALZ), meddelar härmed att samtliga patienter har fått första dosen i bolagets pågående högdosdel i fas 1b-studien med vaccinkandidaten ALZ-101. Behandlingen ges fyra gånger till totalt sex patienter under en 16-veckorsperiod som sedan följs upp under ytterligare fyra veckor. Bolaget planerar för att presentera data från högdosdelen under fjärde kvartalet 2024.

”Att vi nu har doserat samtliga patienter med första dosen i högdosdelen i vår fas 1b-studie är ytterligare ett betydelsefullt steg framåt i utvecklingen av vår vaccinkandidat ALZ-101. Vi ser fram emot att presentera resultaten under fjärde kvartalet 2024 och fortsätta vårt arbete för en effektiv behandling mot Alzheimers sjukdom”, kommenterar Kristina Torfgård, VD i Alzinova AB.

Alzinova meddelade i slutet av juni att samtliga patienter rekryterats till högdosdelen i bolagets fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101. Nu har samtliga patienter även fått den första dosen av ALZ-101. Totalt kommer samtliga patienter att behandlas vid fyra tillfällen under en 16-veckorsperiod och därefter följas upp i ytterligare fyra veckor. Alzinova planerar för att presentera data från högdosdelen i studien under fjärde kvartalet 2024.

Syftet med högdosdelen är att utvärdera en högre dos med vaccinkandidaten ALZ-101 inför en kommande klinisk fas 2-studie. Genom att utvärdera en högre dos kan bolaget dels förstärka kunskaperna om vaccinkandidaten, dels optimera förutsättningarna samt studiedesignen i fas 2-studien.

Om Alzheimers sjukdom och vaccinkandidaten ALZ-101
Alzheimers är en dödlig sjukdom som initialt påverkar hjärnan och leder till problem med minnet, tänkandet och beteendet. Det är den vanligaste formen av demens, och den drabbar oftast äldre människor. Symptomen utvecklas gradvis och inkluderar glömska, förvirring och svårigheter att göra vardagliga saker. Orsaken till sjukdomen är inte helt klar, men ansamling av skadliga ämnen i hjärnan spelar en roll. Det finns idag inget botemedel och trots att de första läkemedlen för sjukdomsmodifiering nyligen har godkänts i USA, finns det fortfarande en mycket lång väg att gå för att verkligen behandla och förhindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Alzinovas inriktning, att ta fram vaccin- och antikroppsbehandlingar som specifikt riktar in sig på de giftiga ansamlingarna av amyloid-beta i form av oligomerer i hjärnan, har flera fördelar jämfört med andra metoder. Andra behandlingar riktar sig mot större ansamlingar av amyloid-beta, så kallade plack i hjärnan, vilka tros innehålla såväl skadligt som ofarligt protein. Alzinova har tagit fram en metod som specifikt skulle kunna angripa det skadliga i hjärnan, amyloid-beta-oligomerer, en av de bakomliggande orsakerna till Alzheimers sjukdom. Vaccination med ALZ-101 innebär att kroppen genererar sina egna antikroppar, specifika mot skadliga ansamlingar av amyloid-beta-oligomerer i hjärnan. Dessa skadliga substanser förväntas oskadliggöras, och på så sätt skyddas hjärnans synapser från att ta skada vilket skulle kunna bromsa eller hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Behandlingsmetoden förväntas också ha en lägre risk för biverkningar som ödem i hjärnan. Bolaget anser därmed att man sannolikt kommer att lyckas bättre till skillnad från andra bredare angreppssätt mot Alzheimers sjukdom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma tekmologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Bifogade filer
Samtliga patienter har inkluderats och erhållit första dos i högdosdelen i fas 1b-studien