Safe at Sea erhåller en interantionell order

Safe at Sea har idag tecknat avtal med en internationell kund.

"Vi är både stolta och glada över att  ha vunnit den här affären",
säger Kaj Lehtovaara, tf. vd.

Levererans är planerad att inledas under hösten 2024.
Ordervärdet är cirka 900 000 €.

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-18 11:34 CET.