Safe at Sea: Avinor köper ett SeaRanger-system till Sola Flygplats

Avinors har idag beställt ett SeaRanger-system till Sola flygplats, Stavanger, för att klara av sitt uppdrag med att rädda liv i de sjöar och vattendrag som finns i anslutning till sina landningsbanor.

Avinor, som ansvarar för Norges flygplatser, har idag beställt ett SeaRanger-system till Sola flygplats i Stavanger. Systemet anskaffas för att uppfylla de krav och regler som gäller för säkerheten på och omkring landningsbanorna.

SeaRanger, som är utvecklat i samarbete med det sydafrikanska sjöräddningssällskapet NSRI, är det största räddningsbåtsystemet från Safe at Sea och kännetecknas av exceptionell lastförmåga, manövrerbarhet och stabilitet.

"Vi är väldigt stolta och glada över att få bidra till säkerheten på norska flygplatser. Vi är övertygade om att SeaRanger kommer att vara till stor nytta med sin otroliga stabilitet och lastförmåga," säger Lukas Brehm, Head of Sales.

SeaRangern planeras att levereras i mitten av Q2 2024. 

Ordervärde är ca 560 000 kr.