Safe at Sea AB: Årsredovisning och revisionsberättelse

Vid årsstämman den 30 maj 2024 framlades årsredovisningen för 2023, som godkändes, samt den underskrivna revisionsberättelsen.

Dessa dokument har sedan dess funnits tillgänglig på bolagets hemsida. https://www.safeatsea.se/financial-reports/

Enligt regelverket för Spotlight Stock Market ska det också skickas ut ett PM om detta.
Vi beklagar att det dröjt.