S2Medical AB: S2Medical vinner positioner i upphandling för sårläkningsprodukter i Region Stockholm

S2Medical har vunnit positioner i upphandlingen av sårbehandlingsartiklar för Region Stockholm. Produkterna som nu upphandlats är InstaQurett för sårrengöring och Ynolens för bekämpning av lukt, upphandlingen vanns genom den icke exklusiva distriubutören AHC Medical AB. Upphandlingen kommer att gälla från 2024-09-01 och vara fram till 2026-08-31, med möjlighet om förlängning upp till 24 månader. Regionen har ännu inte meddelat någon beräknad kvantitet. Information om kvantitet kan dock komma att meddelas vid ett senare tillfälle.

S2Medicals sårläkningssortiment består av flera olika produkter som underlättar i sårläkningens alla faser samt bidrar till en avsevärt förbättrad livskvalitet för patienterna samt en reducerad vårdkostnad.

"Vi är glada att ytterligare en region har tagit fasta på nyttan av att jobba med våra produkter. Nu ser vi fram emot att leverera sårläkningsartiklar i absoluta världsklass och förbättra situationer för än fler patienter." Säger bolagets CEO, Petter Sivlér

.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-22 11:03 CET.