S2Medical AB: S2Medical och ABENA behöver ytterligare dagar för fortsatta förhandlingar

S2Medical AB (publ) ("Bolaget"), pionjärer inom sårläkning och bekämpning av multiresistenta bakterier, genomgår för närvarade företagsrekonstruktion. Bolaget har tagit flera steg framåt i företagsrekonstruktionen och närmar sig nu avslutningen av sina pågående förhandlingar med det globala hälso- och sjukvårdsföretaget ABENA. Resultatet av förhandlingarna väntas vara avgörande för bolagets möjlighet till fortsatt drift.

Tidigare angivet slutdatum för förhandlingarna var den 17 januari 2024. Med beaktande av de senaste dagarnas förhandling har S2Medical, i samråd med ABENA, beslutat att förlänga tidsramen några dagar för att säkerställa en fullständig och framgångsrik avslutning av förhandlingarna.

"Även om förhandlingarna har tagit längre tid än beräknat, kvarstår vår optimism om att lyckas slutföra affären enligt plan. En kort förlängning av förhandlingarna är en mindre kompromiss om den leder till en lösning som inte bara säkrar vår verksamhet, utan även möjliggör framtida tillväxt genom samarbete med en global aktör som ABENA." Säger bolagets CEO, Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-17 21:27 CET.