S2Medical AB (publ)s rekonstruktion avslutas framgångsrikt

Tingsrätten har gjort bedömningen att syftet med företagsrekonstruktionen är att anses som uppnått och har därför beslutat att företagsrekonstruktionen nu har upphört.

"Genom att avsluta vår rekonstruktion med framgång, har vi inte bara övervunnit utmaningar utan även satt en stabil grund för banbrytande framsteg inom vår sektor." Säger Petter Sivlér, CEO S2Medical AB (publ)

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-23 16:28 CET.