S2Medical AB (publ) Uppdaterar om Pågående Avtalsförhandlingar med ABENA

S2Medical AB (publ) ("S2Medical" eller "Företaget"), ledande inom innovationer för sårläkning och bekämpning av antibiotikaresistenta bakterier, befinner sig för tillfället i en företagsrekonstruktion. I denna kritiska fas, strävar Företaget efter att slutföra de betydelsefulla förhandlingarna med ABENA, en världsaktör inom hälso- och sjukvårdssektorn. Dessa förhandlingar är avgörande för S2Medicals framtida verksamhet och möjligheter till vidare drift.

Trots tidigare optimism om ett snart avslut på avtalet, har oväntade yttre faktorer lett till en fördröjning. Denna fördröjning medför inte bara en ökad kostnadsbörda för S2Medical utan även en oväntad ekonomisk påfrestning. Som ett tecken på solidaritet och fortsatt samarbetsvilja, har ABENA generöst erbjudit att stärka S2Medicals likviditet genom ett räntefritt lån på 578 007 SEK. Detta lån ges med superprioritet, enligt beslut av företagets rekonstruktör.

Med anledning av de rådande osäkerheterna, har S2Medical valt att inte ange något specifikt datum för avslutandet av avtalet. Företagets primära mål är att säkerställa att förhandlingarna leder till ett framgångsrikt avtal, utan ytterligare fördröjningar. S2Medical är fast beslutna att navigera genom denna utmanande period med fokus på långsiktig stabilitet och framgång.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-27 08:09 CET.