S2Medical AB (publ) tecknar exklusivt distributionsavtal med Option One Enterprise för den Filipinska marknaden

S2Medical AB (publ) ("S2Medical"), en framstående utvecklare av medicintekniska produkter och antibakteriella behandlingar, meddelar med stolthet att de har ingått ett exklusivt distributionsavtal med Option One Enterprise för försäljning av BioPad och Epiprotect-produktserien på den filippinska marknaden.

Detta avtal utgör en central del av S2Medicals expansionsstrategi och strävan efter att öka sin närvaro i Asien. Avtalet förväntas också påskynda kommersialiseringen av Epiprotect-produkterna, vilket ger bolaget royalty samt ökar möjligheterna till en extra köpeskilling för Epiprotect. Avtalet inkluderar även BioPad, vilken S2Medical tidigare har distribuerat exklusivt i flera länder i Mellanöstern. Försäljningen av BioPad är extra betydelsefull då alla försäljningsintäkter direkt tillfaller S2Medical. Enligt avtalet förbinder sig Option One Enterprise att totalt lägga beställningar till ett värde av ungefär 6,8 miljoner svenska kronor under de kommande tre åren, förutsatt att produkter framgångsrikt registreras i Filippinerna.

Med sin starka position på den filippinska marknaden är Option One Enterprise väl positionerad att spela en avgörande roll i introduktionen av Epiprotect-serien och BioPad till den filippinska hälso- och sjukvården. S2Medical ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Option One Enterprise och möjligheten att förbättra patienters livskvalitet genom tillgång till avancerade sårläkningsprodukter.

"Vi är mycket entusiastiska över partnerskapet med Option One Enterprise och de möjligheter det öppnar upp för S2Medical. Detta avtal understryker den globala efterfrågan och vår kapacitet att expandera till nya, lovande marknader," säger Mårten Skog, COO S2Medical AB (publ)

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-13 15:04 CET.