S2Medical AB (publ) tecknar exklusivt distributionsavtal med distributionsföretaget Mad Workers LLC för den georgiska marknaden

S2Medical AB (publ) ("S2Medical"), en ledande utvecklare av medicintekniska produkter och antibakteriella behandlingar, är glada att kunna meddela att de har ingått ett exklusivt distributionsavtal med distributionsföretaget Mad Workers LLC för försäljning av BioPad och Epiprotect-produktserien på den georgiska marknaden.

Detta avtal är en viktig del av S2Medicals strategi för expansion och målsättning att öka närvaron i Europa. Avtalet förväntas även accelerera kommersialiseringen av Epiprotect-produkterna, vilket kommer att generera royaltyintäkter för bolaget samt öka möjligheterna till en extra köpeskilling för Epiprotect.

Avtalet inkluderar också BioPad, som S2Medical tidigare har distribuerat exklusivt i flera länder i Mellanöstern och Asien. Försäljningen av BioPad är särskilt viktig eftersom alla försäljningsintäkter direkt tillfaller S2Medical. Enligt avtalet förbinder sig Mad Workers LLC att lägga beställningar till ett värde av ungefär 6,8 miljoner svenska kronor under de kommande tre åren, förutsatt att produkterna framgångsrikt registreras i Georgien. Med sin starka position på den georgiska marknaden är Mad Workers LLC väl positionerad att spela en avgörande roll i introduktionen av Epiprotect-serien och BioPad till den georgiska hälso- och sjukvården. S2Medical ser fram emot ett framgångsrikt samarbete och möjligheten att förbättra patienters livskvalitet genom tillgång till avancerade sårläkningsprodukter.

"Vi ser alltjämt en stor efterfrågan på våra produkter och är glada över att få påbörja en expansion i Eurasien. Det är med entusiasm vi ser fram emot partnerskapet med just Mad Workers LLC och de möjligheter det öppnar upp för S2Medical i denna region." säger Mårten Skog, COO S2Medical AB (publ).

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-19 15:14 CET.