S2Medical AB (publ) säkrar framtid med godkänd rekonstruktionsplan – En ny era inleds

Idag, den 22 mars 2024, ägde S2Medical AB (publ):s plansammanträde rum. Vid plansamanträdet genomfördes en omröstning av bolagets borgenärer till fördel för den föreslagna rekonstruktionsplanen vilket möjliggjorde att Linköpings Tingsrätt kunde fastställa den föreslagna rekonstruktionsplanen. Rekonstruktionsplanen kommer tidigast att vinna laga kraft om 3 veckor, förutsatt att inga överklaganden görs. Efter att rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft kommer bolaget att så snabbt som möjligt hantera samtliga skulder och gå ur rekonstruktionen som ett livskraftigt bolag.

"Denna utveckling är ett viktigt steg för S2Medical AB (publ) mot att säkra en stabil och hållbar framtid. Vi vill passa på att tacka samtliga aktieägare och borgenärer för förtroendet under processen. Jag och mina anställda ser fram emot en ny tid där vi tillsammans skall kunna lämna rekonstruktionen bakom oss och driva bolaget mot nya höjder." Säger bolagets CEO Petter Sivlér.