S2Medical AB (publ) är nu skuldfritt

S2Medical AB (publ) har idag den stora glädjen att tillkännage att bolaget nu är skuldfritt efter att ha reglerat alla skulder mot dess borgenärer. Detta markerar ett betydande steg framåt för bolaget och bekräftar att alla åtgärder i enlighet med tidigare pressmeddelanden avseende företagsrekonstruktionen har genomförts framgångsrikt.

"Detta är en milstolpe för oss och ett bevis på vår förmåga att övervinna svåra utmaningar. Genom att fullgöra våra förpliktelser gentemot borgenärerna har vi nu lagt grunden för en stabil och hållbar framtid för vårt bolag. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra aktieägare och borgenärer för deras stöd och förtroende under denna process. Vi ser fram emot en ljus framtid där vi kan fokusera på att öka försäljningen samtidigt som vi kommer fortsatt att utveckla och expandera vår innovativa produktportfölj. Jag vill även rikta ett stort tack till ABENA, vår globala partner i arbetet med att läka kroniska sår och brännskador." säger Petter Sivlér, CEO för S2Medical AB (publ).

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-30 10:26 CET.