S2Medical AB: Epiprotect® visar signifikant lägre infektionsrisk i stor barnstudie

En helt oberoende studie har publicerats i Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. Studien har genomförts vid Nottingham Childrens Hospital och visar på positiva resultat för Epiprotect® i form av bland annat en uttalad smärtlindrande effekt, säkerhet samt snabba och enkla patientuppföljningar. Studien omfattar 99 patienter mellan åldrarna 0 - 18 år som behandlats för delhudsbrännskador. Studien visar att Epiprotect® har jämförbara akuta läkningsresultat med Biobrane® från Smith & Nephew, men med signifikant lägre infektionsfrekvens (2,6% jämfört med 16,4%).

"Det är av mycket stor betydelse för S2Medical att större högkvalitativa studier som denna bekräftar det vi har upplevt under vår resa med att introducera Epiprotect® på världsmarknaden. Att Epiprotect® nu bevisat minskar riskerna för infektion jämfört med en av de tidigare ledande produkterna är ett enormt viktigt fynd, särskilt då infektioner hos barn kan utgöra skillnaden mellan liv och död." säger bolagets CEO Petter Sivlér.

Bolaget förväntar att resultaten kommer att accelerera kommersialiseringen av Epiprotect-produkterna, vilket ger bolaget större royaltyintäkter samt ökar möjligheterna till en extra köpeskilling för Epiprotect.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-20 10:32 CET.