Revisor i TopRight Nordic AB har avgått

Revisorn i TopRight Nordics moderbolag har avgått. Styrelsen informerades om beslutet som enbart gäller moderbolaget i koncernen. Bolaget har på grund av detta direkt inlett arbetet med att finna en ny permanent lösning. Situationen är naturligtvis besvärande för bolaget och Styrelsen agerar skyndsamt. Den uppkomna situation har förorsakats av kombinationen av bolagets arbete för att färdigställa årsboksluten dragit ut på tiden med följdeffekten ömsesidig hög arbetsbelastning för både revisorn och för bolagets ekonomipersonal.

Läs mer på www.toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2024 kl. 13.30 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                
115 26 Stockholm                                                                                    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                               

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda           
+46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com