Rättelse: DBP Bokslutskommuniké 2023

 Rättelse på grund av att tidigare pressmeddelande av misstag hade MAR-etikettStyrelsen och verkställande direktören för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden 2023-01-01 - 2023-12-31Äntligen kan jag säga: äntligen! Vi är nu framme vid milstolpen där Double Bonds ihärdiga arbete och gedigna konkurrenskraft börjat bära frukt och vi är på väg att få vår första försäljningstransaktion genomförd.

Alla våra trogna investerare som följt vår utveckling under de senaste åren vet mer än väl vad som ligger bakom Double Bonds styrka, konkurrenskraft och nyvunna framgång:

  • En enastående vetenskaplig kompetens som gör det möjligt för oss att hitta fantastiska läkemedelskandidater - där andra jagar tillfälliga hypes ser vi långsiktiga möjligheter.
  • En mycket hög regulatorisk kompetens - vi använder oss av nya revolutionerande "outside the box"-strategier för läkemedelsutveckling när majoriteten fortsätter arbeta med gamla modeller.
  • Höga ambitioner - vi satsar på potentiella blockbusters, produkter som möter stora ouppfyllda behov.
  • Globala visioner - vårt mångkulturella team jobbar alltid globalt oavsett om det gäller tillverkningssamarbeten, utvecklingssamarbeten eller målmarknad.
  • Finansieringsflexibilitet - vi är skickliga på att kombinera alla tillgängliga finansieringsalternativ för utveckling av kommande produkter.

Försäljningstransaktionen med Vivo Biopharma rörande SI-053 som påbörjades förra året är planerad att slutföras inom de kommande veckorna. I och med detta kommer vi att lämna över stafettpinnen till en större aktör som ska driva utvecklingen av produkten vidare. Det innebär att DBP säljer sina rättigheter till Vivo Biopharma och fortsätter hädanefter att utveckla SI-053 tillsammans med Vivo Biopharma på Vivo Biopharmas bekostnad. I gengäld kommer DBP att få såväl delsmålsbetalningar som royaltybetalningar med start redan i samband med slutförandet av transaktionen. Storleken av royaltyn baseras på försäljningssiffror av SI-053 och kommer att bli den största delen av betalningen. Mer detaljer kommer att rapporteras i samband med slutförandet av transaktionen. Det är viktigt att betona att DBP fortsatt kommer att arbeta med SI-053 - nu i en ny roll som kontraktsleverantör för management av utvecklingsprocessen som Vivo Biopharma finansierar.

Även om samarbetet med Vivo Biopharma har tagit upp den största delen av vår uppmärksamhet under det gångna året, har DBP fortsatt att parallellt jobba med andra spännande projekt i vår pipeline. Framgång föder framgång och vi planerar redan nu för att kunna fokusera mer på våra andra lika fantastiska produkter. Nästa produkt som vi nu satsar på att sälja till en större aktör är järnsuccinat, ett preparat för behandling av järnbrist - diskussionerna är redan igång och inger mycket optimism.

Vi kommer även att få mer resurser för att vidareutveckla produkter baserade på vår BeloGal-plattform för läkemedelstillförsel. Utöver de redan existerande läkemedelskandidaterna SA-033 (preparat för behandling av levercancer) och SA-083 (preparat för behandling av lunginflammationer) är vi redan i detta nu igång med att applicera plattformen till nya läkemedelssubstanser som kommer att ge upphov till nya unika produkter.

Som alltid svarar jag på samtliga frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu blickar vi framåt!

Tack för förtroendet!

Igor Lokot,

Verkställande Direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

  

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERN KVARTAL 4 2023

Totala intäkter uppgick till 0,3 (-2,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (-6,0) MSEK

Periodens resultat uppgick till -7,1 (-6,0) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,10)

    

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERN JANUARI - DECEMBER 2023

Totala intäkter uppgick till 1,4 (-0,50) MSEK

Rörelseresultat uppgick till -13,4 (-15,2) MSEK

Periodens resultat uppgick till -17,3 (-15,2) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,24)

    

FINANSIELL ÖVERSIKT MODERBOLAG KVARTAL 4 2023

Totala intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-0,4) MSEK

Periodens resultat uppgick till -7,1 (-6,1) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,10)

    

FINANSIELL ÖVERSIKT MODERBOLAG JANUARI - DECEMBER 2023

Totala intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultat uppgick till -2,9 (-1,3) MSEK

Periodens resultat uppgick till -17,3 (-15,2) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,24)

    

KOMMANDE RAPPORTER

Årsredovisning 2023              2024-04-04

Delårsrapport 1 2024              2024-05-24

Halvårsrapport 2024               2024-08-27