Rättelse: Avseende likviditetsgaranti för LL Lucky Games

Rättelsen avser: Att Bolaget inte har ingått avtal med en ny likviditetsgarant. Det korrigerade pressmeddelandet finns nedan.

LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) har sagt upp sitt befintliga likviditetsavtal med Carnegie Investment Bank, vilket kommer att upphöra den 30 april 2024.

Bolaget ser över förutsättningarna att arbeta vidare med likviditetsgaranti, eftersom Bolaget inte kommer att ha någon likviditetsgarant från den 1 maj 2024.

För mer information

Calvin Lim Eng Kiat
VD LL Lucky Games AB (publ)
calvin.lim@ladyluckgames.io

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

Avseende likviditetsgaranti för LL Lucky Games