Prolight initierar studie på sjukhus i London med stöd av NIHR i4i PDA-bidrag

Prolight Diagnostics meddelar idag att bolaget kommer att initiera en studie vid Guy’sand St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London för att förvalidera test- och prototypprestanda för POC-systemet Psyros. Studien görs med stöd av det nyligen tilldelade NIHR i4i PDA-bidraget. Inledande data med patientprover kommer att genereras under tredje kvartalet 2024 och resultaten förväntas under fjärde kvartalet 2024.
 
Professor Michael Marber, som också är medlem i Prolights Clinical Advisory Board, kommer att vara huvudansvarig klinisk forskare. De data som genereras från denna studie med patientprover kommer att användas för slutlig optimering av testet och Psyros-plattformen, för att ge hög tillförlitlighet när den kliniska valideringsstudien av det kommersiella POC-systemet påbörjas 2025.
 
"Det prestigefyllda i4i PDA-bidraget gör att vi kan genomföra förvalideringsstudien på det högt respekterade sjukhuset St Thomas’ i London. Därmed kommer vi att vara ännu bättre förberedda för att säkerställa det optimala resultatet av den fullständiga kliniska prestandavalideringsstudien nästa år," säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.
 
"Stratifiering av patienter med risk för hjärtattack förlitar sig på högkänslig troponintestning. Att ta dessa tester till patientnära analyser möjliggör snabbare beslutsfattande och tidigare säker utskrivning av en stor andel patienter som misstänks ha hjärtattack. Vi ser mycket fram emot att samarbeta i detta projekt," säger Michael Marber, konsultkardiolog vid Guy’s and StThomas’ NHS Foundation Trust och adjungerad professor i kardiologi vid King’s College London.
 
 
Om NIHR
National Institute for Health and Care Research (NIHR) har som mål att förbättra nationens hälsa och välfärd genom forskning. Detta görs genom att:
• Finansiera högkvalitativ, tidig forskning som gynnar NHS, folkhälsan och socialvården;
• Investera i världsledande expertis, faciliteter och en kunnig leveransarbetskraft för att översätta upptäckter till förbättrade behandlingar och tjänster;
• Samarbeta med patienter, användare av tjänster, vårdgivare och samhällen för att förbättra relevansen, kvaliteten och effekten av forskningen;
• Attrahera, utbilda och stödja de bästa forskarna för att tackla komplexa utmaningar inom hälso- och socialvård;
• Samarbeta med andra offentliga finansiärer, välgörenhetsorganisationer och industrin för att forma ett sammanhängande och globalt konkurrenskraftigt forskningssystem;
• Finansiera tillämpad global hälsoforskning och utbildning för att möta behoven hos de fattigaste människorna i låg- och medelinkomstländer.
 
NIHR finansieras av Department of Health and Social Care. Dess arbete i låg- och medelinkomstländer finansieras främst genom brittisk internationell utvecklingsfinansiering från den brittiska regeringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdx.com
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdx.com

Om oss
Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de främsta POC-systemen på marknaden för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd. Vår lanseringsprodukt blir mätning av troponin för att kunna upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.
 
Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

Bifogade filer
Prolight initierar studie på sjukhus i London med stöd av NIHR i4i PDA-bidrag