Prolight Diagnostics vd till BioStock: ”Vi fortsätter leverera det vi lovar”

Prolight Diagnostics vd Ulf Bladin besökte BioStocks studio för att visa bolagets patientnära troponintest för att upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt. Dessutom berättar han om framstegen i utvecklingen under våren och vägen fram till den planerade lanseringen 2026. Slutligen får vi veta att kapitalet från teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 förväntas räcka fram till kommersialisering. 

Se intervjun på biostock.se (https://www.biostock.se/):

https://www.biostock.se/2024/05/prolights-diagnostics-vd-vi-fortsatter-leverera-det-vi-lovar/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se