Prolight Diagnostics vd till BioStock: ”Vi accelererar mot lansering”

När Prolight Diagnostics förvärvade Psyros Diagnostics förra året fick bolaget tillgång till en nydanande teknologi för mätning av biomarkörer i blod. Systemet öppnar upp möjligheter inom flera kliniska områden, men Prolight fokuserar initialt på patientnära mätning av troponin för att upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt. För att driva vidare utvecklingen genomför bolaget en företrädesemission som inititalt kan tillföra 98,8 Mkr. BioStock intervjuar bolagets vd, Ulf Bladin, för att få veta mer.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/12/prolight-diagnostics-vd-vi-accelererar-mot-lansering

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/