Prolight Diagnostics presenterar Psyros-systemet på ADLM, en av världens största och viktigaste diagnostikkongresser

Prolight Diagnostics (“Prolight”), utvecklare av det digitala point-of-care (POC)-systemet Psyros™, som identifierar enskilda molekyler av högkänsligt troponin, meddelar idag att den patientnära analysplattformen kommer att visas upp på DxPx under den stora internationella kongressen ADLM i Chicago 28 juli-1 augusti 2024.
 
”Vi är mycket stolta över att presentera den senaste kommersiella instrumentprototypen och testkortet för högkänslig troponin analys. Givet vår unika POC-teknik för digital immunoanalys, som räknar enskilda molekyler, förväntar vi oss ett stort intresse. Vår teknik ger en unik möjlighet att testa och analysera med hög känslighet och noggrannhet på ett POC-instrument nära patienten. Vi ser fram emot intressanta och konstruktiva samtal med potentiella kommersiella partners under kongressen”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight.
 
Med en enkel design och ett fåtal delar är det kommersiella testkortet utformat för tillverkning i stor skala till en konkurrenskraftigt låg produktionskostnad. Nästa steg i produktutvecklingen av instrumentet är att producera beta-prototyper som beräknas genomgå testning, utvärdering och verifiering av regelefterlevnad under tredje kvartalet 2024 för att övergå till tillverkning i slutet av 2024. I början av 2025 planeras den kliniska multicenterstudien som kommer ligga till grund för en regulatorisk ansökan som i sin tur väntas ligga till grund för kommersiell lansering i början av 2026.
 
Prolights nya banbrytande teknik som räknar enskilda molekyler öppnar för möjligheten att genomföranya patientnära analyser inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier.
 
Med Psyros™ nyskapande tekniken finns möjlighet att testa ett brett spektrum av helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC-instrument. Med den inbyggda multiplexfunktionen är det dessutom möjligt att testa kombinationer av biomarkörer för sjukdomsspecifika paneler från samma droppe blod. Detta kan leda till ett paradigmskifte inom patientnära testning som i slutändan kan leda till stora hälsoekonomiska fördelar.
 
Om ADML
ADLM (Association for Diagnostics & Laboratory Medicine), som tidigare hette AACC (American Association for Clinical Chemistry) Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo, anses vara en av världens viktigaste diagnostikkongresser och samlar kliniker och laboratoriespecialister från hela världen.
 
Om DxPx
DxPx Industry + Investor Partnering Conference är den enda dedikerade Health Tech & Med Tech-konferensen som fokuserar på diagnostik, digital hälsa, precisionsmedicin och verktyg för life science. Idag har DxPx utvecklats till en etablerad serie av internationella partneringevent och är en officiell partner till ADLM 2024-konferensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Bladin, VD
E-post: ub@prolightdx.com
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdx.com

Om oss
Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de främsta POC-systemen på marknaden för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd. Vår lanseringsprodukt blir mätning av troponin för att kunna upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.
 
Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

Bifogade filer
Prolight Diagnostics presenterar Psyros-systemet på ADLM, en av världens största och viktigaste diagnostikkongresser