PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2024

"Första kvartalet har präglats av en fin tillväxt, med en positiv utveckling jämfört med samma period föregående år och föregående kvartal. I synnerhet är det i Norden vi ser den mest betydande tillväxten. Vernivia har bidragit positivt till våra resultat. I övriga marknader har vi lyckats bibehålla försäljningen på samma nivå som föregående år" säger Anna Linton, vd.

Första kvartalet januari - mars 2024

  • Försäljning av varor 10 808 (8 874) KSEK
  • Bruttovinst 5 894 (4 869) KSEK, 55% (55%)
  • Rörelseresultat -10 548 (-6 654) KSEK
  • Resultat per aktie -0,01 (-0,01) SEK

Länk till Peptonic Medicals Q1-rapport 2024 (https://www.peptonicmedical.se/wp-content/uploads/2024/05/Delarsrapport-for-perioden-januari-%E2%80%93-mars-2024.pdf)

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic Medical AB                                                                  
PEPTONIC medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense Inc i USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.