PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical AB uppdaterar Q4-rapport och bokslutskommuniké 2023.

PEPTONIC medical AB (publ) publicerar idag en uppdaterad Q4-rapport och bokslutskommuniké för 2023. Rapporten finns tillgänglig i pdf-format på www.peptonicmedical.se/finansiell-information .

Efter balansdagen har moderbolaget, Peptonic Medical AB, genomfört en uppdatering av sin finansiella redovisning. Det följer Bolagets helägdas dotterbolag, Lune Group Oy:s, ansökan om konkurs. Som ett resultat har en nedskrivning på 6,9 miljoner SEK gjorts i moderbolagets redovisning. Det är viktigt att notera att denna nedskrivning inte påverkar moderbolagets likviditet. Den kommer även att reflekteras i årsredovisningen för 2023

Klicka här  (https://www.peptonicmedical.se/wp-content/uploads/2024/04/Uppdaterad-bokslutskommunike-jan-dec-2023.pdf)för att komma till rapporten. 

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic medical AB                                                                                                                 

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense i USA och Peptonic Medical i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Företagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.