PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical AB beviljas patent i Europa för lindring av provocerad vulvodyni hos kvinnor. Produkt finns klar för lansering.

Peptonic Medical AB (publ) ("Peptonic") meddelar att European Patent Office ("EPO") har beviljat patent för lindring av provocerad vulvodyni (tidigare benämnt vestibulit), patentet sträcker sig till april 2041. VagiVital Intimate Calming Gel, bolagets egenutvecklade produkt för lindring av besvär vid vulvodyni, kommer att lanseras under senare delen av året. Produkten kommer även presenteras till befintlig och nya internationella partners för bred distribution.

VagiVital Intimate Calming Gel ger en omedelbar lugnande och återfuktande effekt vid vulvodyni, och hjälper även mot torrhet, irritation och klåda. Produkten är baserad på bolagets kliniskt bevisade gelbas och avses används i de yttre delarna av underlivet.

Vulvodyni är ett tillstånd som innebär smärta vid beröring av slemhinnan kring slidöppningen. Tillståndet påverkar sexuella relationer men även vardagsaktiviteter, allmänt välbefinnande och livskvalitet hos drabbade kvinnor. Förekomsten av vestibulit varierar mellan olika studier men visar att det drabbar mellan en och två kvinnor av tio i åldrarna 18 till 29 år. Produkten kompletterar väl Peptonics befintliga portfölj av kliniskt bevisade egenvårdsprodukter för intima medicinska åkommor.

För ytterligare information kontakta:
Anna Linton, VD Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic Medical AB                                                                                                                  

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets verksamhet är inriktad på att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet. Visionen är intim hälsa ska vara naturligt, tryggt och enkelt för kvinnor att vårda på egen hand.

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense Marketing Inc i USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.