PEPTONIC Medical AB: Jenni Björnulfson utsedd till ny CFO på Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) ("Peptonic") meddelar att Jenni Björnulfson utsetts till bolagets nya CFO. Jenni tillträder positionen den 1 september 2024 och ersätter Albert Lindgren. Under övergångsperioden fram till dess att Jenni tillträder kommer Daniel Rudeklint att fungera som tillförordnad CFO.

Peptonic's VD är glad över utnämningen och ser fram emot att välkomna Jenni till företaget. "Jenni bär med sig en gedigen erfarenhet inom finans och har en djup förståelse för publika bolag såväl som life science-branschen. Jag är övertygad om att hennes erfarenhet och kompetens kommer att bidra avsevärt till Peptonics fortsatt utveckling", säger Anna Linton.

Jenni kommer senast från Lidds AB, där hon innehaft rollen som CFO sedan 2021 och som VD sedan december 2023. Tidigare roller är bland annat CFO för Promore Pharma och Cinclus Pharma, hon har även arbetat som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier samt med corporate finance på Alfred Berg och Handelsbanken. Jenni har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Karolinska Institutet.

Daniel Rudeklint kommer att fungera som tillförordnad CFO under perioden som leder upp till Jennis tillträde. Daniel är idag styrelseledamot i Peptonic och är väl insatt i bolagets verksamhet. Daniel är civilekonom och har tidigare erfarenhet som VD och CFO samt styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB                                                                                                                  
Email: anna.linton@peptonicmedical.se                                                                                                              
Telefon: +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic                                                                                                                                   
Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense Marketing Inc i USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.