OurLiving AB: VD Henrik Jarl lämnar Bolaget och besparingsprogram genomfört

OurLiving AB har genomfört det utannonserade besparingsprogrammet och meddelar samtidigt att VD Henrik Jarl lämnar sin tjänst för nya utmaningar utanför Bolaget. Stina Åkesson blir i samband med detta ny tillförordnad VD. Förändringen kommer att ske under maj.

Henrik Jarl kommer under perioden innan Stina Åkesson tillträder säkerställa övergången och därmed nästa steg i utvecklingen av Bolaget. Stina Åkesson jobbar idag som Investor Relations Manager på Softhouse, som även är det största ägarbolaget till OurLiving. Stina har bred erfarenhet inom mjukvaruutveckling, men även inom fastighetsbranschen som tidigare CEO på AF-Borgen i Lund och i styrelsen på AF Bostäder. Stina tillträder som Bolagets tillförodnade VD den 17 maj.

Besparingsprogrammet som nu är slutfört har genomförts med avsikten att minska organisationen och kostnadsmassan - för att nå lönsamhet med sikte på Q4 2024. Totalt försvinner 5 heltidstjänster och samtidigt har övrig kostnadsmassa optimerats.
 

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-" Efter en lång och produktiv tid på OurLiving har det här varit ett svårt beslut för mig. Ett bolag har blivit flera och vi har successivt tillfört affärer, inte minst inom SaaS som under hela perioden har varit det primära målet och det ser vi nu på framgångarna med Boappa. I OurLiving har vi precis genomfört ett besparingsprogram och är rustade för att nå lönsamhet redan i år med en stor potential framgent. Mitt fokus är nu att slutföra ett antal uppgifter för att ta OurLiving mot lönsamhet och vill verkligen passa på att önska Stina lycka till i sin nya roll."
 

LEIF LILJEBRUNN, STYRELSEORDFÖRANDE OURLIVING KOMMENTERAR:

-"OurLiving har utvecklats mycket väl under Henriks ledarskap för att gå från ett renodlat teknikbolag, till ett SaaS bolag som har positionerat sig som en av Sveriges ledande plattformar för bostadsutvecklare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vi vill tacka Henrik för hans insatser och önska honom all lycka till i sin framtida karriär. Samtidigt vill jag välkomna Stina Åkesson till bolaget med erfarenheter och bakgrund som är viktiga för bolagets fortsatta utveckling.
 

För ytterligare information:

Leif Liljebrunn

Styrelsordförande, OurLiving AB                                                                           

E-post: leif.liljebrunn@gmail.com
 

Denna information är sådan information som OurLiving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2024 kl.13:05 CET.
 

Om OurLiving

OurLiving är ett bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.